Náš příběh

Rodinná farma Hajátko

Rodinná farma byla založena panem Ing. Jaroslavem Hajátkem v roce 1993, jako firma se zaměřením na rostlinnou výrobu a chov ryb ve sladkovodní akvakultuře.  Naše farma dbá na postupy šetrné k životnímu prostředí a řídí se ideologií rodinného podnikání.


Mezi pěstované plodiny patří s hlavním zastoupením konzumní brambory dále pšenice ozimá pro potravinářské účely, ječmen jarní pro sladovnické účely, mák setý, jetel nachový a řepka ozimá. 

Firma postupem let investovala do skladovacích kapacit, zejména pak do skladu brambor s řízenou atmosférou a do technologie odtřídění a balení brambor pro šetrnější manipulaci s hlízami. Nezbytným krokem bylo pořízení moderní techniky pro samotnou výsadbu a sklizeň brambor k zajištění šetrné sklizně hlíz.

V roce 2019 byl vybudován agropenzion o kapacitě 16 lůžek. S myšlenkou rozšířit zemědělskou farmu o zážitkové pobyty v bezprostřední blízkosti farmy.

Mezi další cíle farmy patří rozšíření v živočišné výrobě, zejména pak v chovu prasat.