Zemědělské služby

Výsadba brambor

Možnost výsadby brambor v systému záhonového odkameňování. Rádlo grimme bf 200, separátor hrud a kamene grimme cs150 a vlastní sazeč grimme gb230 s možností lokální aplikace minerálních hnojiv a moření hlíz.

Sklizeň brambor

Sklizeň pomocí dvouřádkového sklízeče se zásobníkem grimme se 150-60

Posklizňová úprava a balení brambor

Možnost příjmu brambor posklizňovou linkou grimme rh 12-40 combi a následné zabalení do 25 kg pytlů, či do vaků.

Sklizeň obilovin, olejnin a máku

Sklizeň zemědělských plodin sklízecí mlátičkou Newholland tx68

Setí plodin

Secí stroj Kuhn espro 6000 rc se záběrem 6 metrů a možností setí dvou plodin zároveň, či možností aplikace hnojiva lokálně k osivu

Kultivace půdy

Možnost podrývání hloubkovým kypřičem quivogne ssdr7 záběr 3m do hloubky až 55 cm, dále kypření do hloubky 25 cm kypřičem kuhn performer se záběrem 3 metry. Možnost podmítky diskovým podmítačem pettinger terradisc o záběru 5 m. Válení vály kverneland actiroll se smykovou lištou o záběru 8 metrů.

Teleskopický manipulátor

Teleskopický manipulátor Kramer kt407 o nosnosti 4t a výsunu ramene 7 metrů. Stroj je osazen váhami s možností vážení během nakládky.

Doprava materiálu velkoobjemovými návěsy

Možnost přepravy materiálů pomocí návěsu annaburger hts 22.14 g  a fliegl gigant asw 160

Ostatní

Drcení natě u brambor grimme ks 75-2, plečkování brambor speciální plečkou grimme gh 2 eco.

Cena dle telefonické domluvy (776 062 850, 777 042 115)

Fotogalerie